Στο 1ο Πολυθεματικό Πανελλήνιο Συνέδριο «Γεφυρώνοντας τις βαθμίδες περίθαλψης» κύριο μέλημα μας είναι η απαρέγκλιτη τήρηση όλων μέτρων για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας. Σας ενημερώνουμε ότι έχουν ληφθεί όλα τα προληπτικά μέτρα ασφαλείας μη μετάδοσης της Covid-19 που έχουμε λάβει μέχρι σήμερα από την Πολιτεία, λαμβάνοντας υπόψη τις επίσημες οδηγίες και συστάσεις που έχουν δοθεί από το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο Τουρισμού και τον ΕΟΔΥ.

Μέτρα προστασίας υβριδικών επιστημονικών, επαγγελματικών & λοιπών συνεδρίων

 • Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για όλους ανεξαιρέτως καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής τους στους στεγασμένους χώρους του εκθεσιακού κέντρου / ξενοδοχείου.
 • Τήρηση απόστασης ενάμιση (1,5) μέτρου σε όλους τους χώρους του συνεδρίου.
  .

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ – ΓΡΑΜΜΑΤΕIΑ

Μαραθωνομάχων 26, 15124 Μαρούσι
Τηλ.: 210 6827405, 210 6839690-1 | Fax: 210 6827409
E-mail: ssialma@tmg.gr| Web site: www.tmg.gr

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022
Σάββατο, 24 Σεπτεμβρίου 2022
Κυριακή, 25 Σεπτεμβρίου 2022

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Divani Caravel Hotel / Αίθουσες: Μακεδονία Α & Μακεδονία Β (Ημιώροφος) 
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21

Έκθεση
Θα υπάρχει έκθεση κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου με εταιρίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.

ΥΒΡΙΔΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 • Οι Πρόεδροι, οι Ομιλητές και οι Σχολιαστές μπορούν να συμμετάσχουν είτε με φυσική παρουσία είτε μέσω διαδικτύου.
 • Ταυτόχρονη διαδικτυακή & διαδραστική αναμετάδοση του Συνεδρίου
  .

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Συμμετοχή με φυσική παρουσία:

 • Φυσική παρουσία με όλους τους υγειονομικούς κανόνες που έχουν επιβληθεί από την πολιτεία για την αποφυγή μετάδοσης της Covid-19.
 • Απαραίτητη προϋπόθεση για την εγγραφή στο Συνέδριο είναι η υποβολή της Φόρμας Εγγραφής την οποία μπορείτε να βρείτε εδώ
 • Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα λάβουν την ηλεκτρονική κονκάρδα (e-badge) η οποία θα περιλαμβάνει το προσωπικό barcode για την αναγκαία σάρωση κατά την είσοδό και έξοδο τους στις αίθουσες καθώς και το Τελικό Πρόγραμμα του Συνεδρίου σε ηλεκτρονική μορφή
  (e-Program) μέσω ενός QR code.
 • Νέες εγγραφές θα γίνονται στη γραμματεία του συνεδρίου από όπου θα παραλαμβάνεται και το e-badge.
  .

Παρακολούθηση μέσω διαδικτύου:

 • Το Συνέδριο θα αναμεταδοθεί ζωντανά μέσω της ιστοσελίδας www.dunantcongress2022.gr
 • Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συμπλήρωση του email που έχετε υποβάλλει στην φόρμα εγγραφής σας καθώς και του προσωπικού σας barcode (περιλαμβάνεται στο e-badge).
 • Η διαδραστικότητα θα επιτευχθεί μέσω της on-line φόρμας υποβολής σχολίων, η οποία θα είναι διαθέσιμη καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, έτσι ώστε να υποβάλλεται τα ερωτήματα σας στους ομιλητές.
  .

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Οι εγγεγραμμένοι σύνεδροι θα παραλάβουν οδηγίες λήψης του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης (e-Certificate), στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail) που έχουν δηλώσει στο Δελτίο Συμμετοχής τους, πατώντας εδώ, 10 μέρες μετά την λήξη του συνεδρίου.
 • Χορηγούνται 22 Μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
 • Ο χρόνος παρακολούθησης θα καταγράφεται τόσο από τη φυσική παρουσία των συνέδρων εντός της αίθουσας ομιλιών, όσο και από το χρόνο της on-line παρακολούθησης στην πλατφόρμα μετάδοσης.
  .

Τεχνική Γραμματεία:

Ενθαρρύνεται η αποστολή των ομιλιών στη γραμματεία με ηλεκτρονικό τρόπο 2 ημέρες πριν την έναρξη του Συνεδρίου. Σε περίπτωση που οι κ.κ. ομιλητές παραδίδουν το σχετικό υλικό των εισηγήσεων τους στην τεχνική γραμματεία, παρακαλούνται να προσέρχονται, τουλάχιστον, 1 ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους.