Τόπος Συνεδρίου

Divani Caravel Hotel
Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21
 τηλ. 21 0720 7000